معرفی برخی از دستگاه های فیزیوتراپی کلینیک یـما

پیشرفت علم بی شک در تخصص فیزیوتراپی بی تاثیر نبوده است. امروزه دستگاه های مدرن و با بازدهی بالاتری نسبت به گذشته تولید می شوند. نسل جدید دستگاه های فیزیوتراپی و توان بخشی در بهبود و حفظ سلامت بیمار عملکرد بهتری داشته و موجب ارتقا کیفیت دوره فیزیوتراپی می گردند. در این بخش تعدادی از دستگاه های مدرن که در کلینیک یما استفاده می شود را به اختصار به شما معرفی می کنیم.

انواع دستگاه های فیزیوتراپی

Medical shockwave

شاک ویو تراپی

انواع دستگاه های فیزیوتراپی

Tecar therapy

تکارتراپی

انواع دستگاه های فیزیوتراپی

Electro Therapy 

الکتروتراپی